Saturday, 23 March 2013

2-1 = 1Kehilangan salah seorang Imam Mujtahid di abad ini.Inilah kalam Syeikh Dr Ali Jum'ah , Mantan Mufti Mesir.


Syeikh Dr Ali Jum'ah pernah ditanya oleh anak muridnya berkenaan berapa ramaikah mujtahid yang masih hidup di dunia ini. Lantas Syeikh menjawab hanya dua orang iaitu yang pertama Al Allamah Syeikh Dr Yusuf Al Qardawi dan yang kedua Al Allamah Syeikh Dr Muhammad Sa'id Ramadhan Al Buti
 Sumber : Haniff Abu Talib

 

No comments: